Luxe appartementen aande strandboulevard van Egmond aan Zee

Disclaimer

Aansprakelijkheid

BoulevardSuites betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. BoulevardSuites kan echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, wordt u verzocht dit te melden op info@boulevardsuites.nl, opdat BoulevardSuites zonodig maatregelen kan nemen.

Aan de vermelde prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen/fouten zijn onder voorbehoud.

U kunt de disclaimers van de verschillende organisaties, die genoemd worden op deze website, nalezen op de website van de betreffende organisatie.

BoulevardSuites aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze website.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BoulevardSuites is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. BoulevardSuites acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de BoulevardSuites-site gelinkte site.

Merken

Zonder schriftelijke toestemming van BoulevardSuites is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.